Metode: Forskning og formidling

Dansen mellem kunst og videnskab

Yggdrasil Dance skaber kunstneriske og performative forestillinger med en forskningsbaseret tyngde. Det medfører, at du trygt kan læne dig ind i deres univers og stole på de informationer og erfaringer, du får her.

Birgitte Bauer-Nielsen faciliterer en proces, der giver rum til kulturelt forskellige stemmer på en måde, så de føler sig hørt og trygge ved at bidrage med deres kulturelle baggrund. Derefter skaber hun et kunstnerisk værk, der samler essenserne fra processen. Man kan sige, at vi som publikum får en sanselig fornemmelse af, hvordan det er at være del af en anden kultur og hvad der sker, når mennesker med forskellige syn på verden mødes.

Fælles metode, fælles sprog

Birgitte Bauer-Nilsen er ph.d. og lektor i dans på Fakultet for Utøvende Kunstfag på Universitetet i Stavanger, og underviser i artistic research, koreografi, dans og samfund. Hun siger selv om sin blanding af forskning og formidling:

”Forskningen giver mig metoder til at udvikle mine forestillinger. Videnskabens verden er med til at give et fælles sprog og en metodik til at udforske et område. Det er især vigtigt, når vi er et helt hold med forskellige kulturelle baggrunde, der skal finde sammen i den samme fortælling.”

Hun bruger en danseantropologisk tilgang med feltarbejde rundt omkring i verden. Især hos oprindelige folk fordi hun tror på, at vi kan lære meget af oprindelige folks tætte forståelse af og relation til naturen.

Globale klimaforandringer

Birgitte Bauer-Nilsens nuværende forskningsarbejde er fokuseret på de globale klimaforandringer og på, hvordan de kan gives kunstnerisk form via installation, musik og dans. Sammen med professor Pam Burnard m.fl. har Birgitte publiceret artiklen, Performing arts activism for addressing climate change: Conceptualizing an intercultural choreographic practice and dance performance called Melting Ice.
 

Medvirkende forfattere:
Pamela Burnard
Peter J. Cook
Susanne Jasilek
Birgitte Bauer-Nilsen


s. 160, note 275.JPG

Bogudgivelse: KOREOGRAFENS BLIK

I 2016 udgav Birgitte Bauer-Nielsen bogen ”KOREOGRAFENS BLIK – en performativ koreografisk metode til skabelse af en interkulturel forestilling.” Den giver en indsigt i hendes metode og fører læseren ind i koreografens visuelle univers, som skabes gennem en sansning med hele kroppen.

Læs mere om KOREOGRAFENS BLIK - en performativ koreografisk metode til skabelse af en interkulturel forestilling. Af Birgitte Bauer-Nilsen.

Dansemagasinet: Det Koreografiske Blik

Det Koreografiske Blik, pdf.

Køb bogen


Interkulturel forskning og artistic research

Birgitte har i mange år arbejdet med interkulturelle forestillinger og været gæstelærer på adskillige universiteter i Europa bl.a. på Cambridge University, Storbritannien, med emner vedr. Interkulturalisering og artistic research. Hun samarbejder fortsat med Cambridge University ved Professor Pam Burnard og har bl.a. holdt forelæsning om sit arbejde under BIBACC konferencen 2016[KT1] . Derudover samarbejder hun med Performance Studies International i gruppen for artistic research, ”Social Engaged Art” - en national sammenslutning med norske universiteter, programområdet i Improviastion ll, Universitetet i Stavanger, ECA, Nordplus m.fl.

Bestil workshop eller foredrag

Vil du vide mere om det interkulturelle danseantropologiske feltarbejde, så skriv til bbn@yggdrasildance.dk. Birgitte Bauer-Nielsen udvikler workshops og holder foredrag.